Tornar Imprimir

Sessions de Ple

És un òrgan municipal constituït per tots els regidors/res membres de l’Ajuntament, agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcaldessa.
Les sessions ordinàries són l'últim dijous, tret de circunstàncies especials que facin aconsellable el canvi de data. Els mesos de juliol i desembre la sessió ordinària tindrà lloc el penúltim dijous. El mes d'agost no hi ha sessió.
Té facultats polítiques, normatives, econòmiques i institucionals.
Data de l'última actualitzaciódimecres 20 de gener 2021
Tornar Imprimir