Tornar Imprimir

Junta de Govern Local

La Junta de govern local es reuneix els dilluns no festius, a les 12 del migdia, tret de circunstàncies especials que facin aconsellable el canvi de data. Quan el dilluns sigui festiu, estraslladarà la sessió preferiblement al primer dia hàbil posterior.
En períodes de vacances, Nadal, Setmana Santa, i en el mes d'agost, no hi ha haurà sessió, sense perjudici de poder-se convocar i celebrar algune sessions durant aquests períodes si així convingués per al bon funcionament de l'organització municipal.

Accés a les actes
Data de l'última actualitzaciódimecres 20 de gener 2021
Tornar Imprimir