Tornar Imprimir

Perfil del contractant

El perfil del contractant és l'eina a través de la qual es facilita als interessats, informació sobre l'activitat contractual dels òrgans de contractació, assegurant així la transparència i l'accés públic a la informació en aquesta matèria. 

La informació mínima continguda en el perfil del contractant serà la prevista en l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Amb l'entrada en vigor el 9 de març de 2018, de la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes de l'Ajuntament subjectes a la nova normativa, es publiquen a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Data de l'última actualitzaciódimecres 20 de gener 2021
Tornar Imprimir